Arrangementer                                                                                                           Alt om Dannebrog


 

Hærværk på bomme


Der er øvet hærværk på bommen ud for Tjørnen!

Vi gør opmærksom på at nøgle kan afhentes på kontoret i åbningstiden!

René - bestyrelsen 

Dæksel på vandmålerbrønd.


Bestyrelsen informerer om, at det er en god ide at lægge sten/fliser eller andet tungt materiale på Dæksel til vandmålerbrønden. Frost og forhøjet grundvand er årsag til at dæksler måske presses op - med frostsprængning af måler/rør til følge. 


H/F Ishøj Søndergård, Rosen 1, 2635 Ishøj.  CVR-nr. 31211417

H/F Ishøj Søndergård

byder velkommen og informerer om

årets gang i kolonihaveforeningen